Home > Serveis

Serveis

Dintre de l'activitat de la neteja, oferim una amplia gamma de serveis, entre els quals destaquem els següents:

NETEGES GENERALS
- Escombrades i fregat de sols i voreres - Aspirat i rentat de moquetes - Abrillantat i polit de sols - Punts exteriors de llums - Sortides d'aire condicionat - Pols en parets i sostres - Mobles, portes, marcs envernissats, esmaltats, etc -...

NETEJA DE GRAFITIS
Girona Neta es basa en el sistema GRAFITI TECTION creat per TENSID UK. PLC. la seva enorme eficàcia, fonament científic i el seu sentit professional que implica la seva aplicació, ha fet que en menys de deu anys, sigui considerat el sistema anti...

EL SIGNIFICAT DEL NOSTRE TREBALL
Les noves tècniques econòmiques - financeres i de gestió empresarial encaminen a les empreses que concentrin els seus mitjans humans i tècnics als objectius primaris i relacionats exclusivament amb la seva producció especifica, per tant, resulta molt...

FINALITAT DE GIRONANETA
Som empresaris de serveis, per tant el nostre objectiu és aconseguir ser líders en professionalitat, és a dir, tenir els millors objectius en l'eterna disjuntiva qualitat - preu. No pretenem ser el més barat del mercat, ja que la qualitat té un preu...

MITJANS A LA SEVA DISPOSICIÓ
A més a més de l'aportació de mà d'obra, posem a la seva disposició la següent maquinària:  - Aspiradors industrials  - Fregadores automàtiques  - Polidores - abrillantadores  - Escombradores manuals  - Escombradores aspiradors  -...

LLOCS DE REALITZACIÓ DELS SERVEIS
Girona Neta està capacitada per realitzar els serveis de neteja i manteniment a tot tipus d'edificis com: Centres sanitaris, centres esportius, fàbriques, industries, col·legis, guarderies, entitats financeres, despatxos, comunitats de...

Girona Neta està capacitada per realitzar els serveis de neteja i manteniment a tot tipus d'edificis com: Centres sanitaris, centres esportius,...

DESENVOLUPAMENT OPERATIU DELS SERVEIS
La missió especifica i principal del nostre personal serà, en tot moment, exercir les seves funcions de neteja i manteniment, definides conjuntament amb el client i que es recolliran puntualment en el quadre de freqüències. Per a dur a efecte el...

SELECCIÓ / FORMACIÓ
Girona Neta és un empresa de neteja i manteniment que ofereix al client els seus serveis amb personal dotat de la formació necessària per poder garantir una perfecta realització de la funció encomanada. Cuidem molt especialment les relacions humanes...

GIRONA NETA, SL, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades l’informa que les dades facilitades seran incorporades en un fitxer automatitzat, prèviament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. L’ús de les seves dades tindrà caràcter confidencial i es faran servir exclusivament per poder prestar els nostres serveis. La totalitat de les dades que ens ha proporcionat són imprescindibles per a la finalitat esmentada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició previstos a la Llei 15/1999. GIRONA NETA, SL, C/ Pau Casals, 3 C.P. 17001 de Girona és el responsable del tractament de l’anomenat fitxer automatitzat.